Koolitajad

Carolin Kadaja

Kõrgharidus: vene kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool, Tallinnas 1994. a.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel
Koolitamise kogemus: 2016 – k.a.

Elle Välja

Kõrgharidus: lõpetanud Vene Riiklik Pedagoogiline Instituut, eriala pedagoog-psühhoolog.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): sekretäri- ja kontoritöö, psühholoogia, tööoskused.
Koolitamise kogemus: 2002 – k.a.

Tatjana Kruusmaa

Kõrgharidus: lõpetanud Tallinna Tehnikaülikool, eriala äriinfotehnoloogia.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): arvutikasutus.
Koolitamise kogemus: 2009 – k.a.

*****

Kõrgharidus:*******
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): ********.
Koolitamise kogemus: ******* – k.a.

*******

Kõrgharidus:*******
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): ********.
Koolitamise kogemus: ******* – k.a.