Koolitajad

Isikuandmete töötlemisel lähtub Koolituskeskus «Avaliku teabe seadusest» (https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010), «Isikuandmete kaitse seadusest» (https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011).

 • Kõrgharidus: magistri kraad, disain, Eesti Riiklik Kunstiinstituut.
  Täiendkoolitus:
  – eesti keele õpetajate metoodikaalane koolitus, Multilingua Keelekeskus.
  Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel
  Koolitamise kogemus: 2011 – k.a.
 • Kõrgharidus: algklasside õpetaja, Tallinna Pedagoogilisse.
  Täiendkoolitus:
  – kultuuri-ja haridusministeerium Eesti Keelekeskus, Eesti Keelekeskuse meetodikaseminarist.
  – eesti keele õpetajate metoodikaalane koolitus, Multilingua Keelekeskuses.
  Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
  Koolitamise kogemus: 2009 – k.a.
 • Kõrgharidus:
  – humanitaarained mitmekeelses koolis, magister, Tartu Ülikool,
  – eesti keel teise keelena, Tartu Ülikool
  Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel
  Koolitamise kogemus: 2013 – k.a.
 • Kõrgharidus: eesti keele ja kirjanduse õpetaja, Tallinna pedagoogiline instituut.
  Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel
  Koolitamise kogemus: 2014 – k.a.
 • Kõrgharidus: põhikooli inglise keele õpetaja, Narva kolledži.
  Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel
  Koolitamise kogemus: 2015 – k.a.