Carolin Kadaja

Lektors Description

Kõrgharidus: vene kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool, Tallinnas 1994. a.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel
Koolitamise kogemus: 2016 – k.a.