Elle Välja

Lektors Description

Kõrgharidus: lõpetanud Vene Riiklik Pedagoogiline Instituut, eriala pedagoog-psühhoolog.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): sekretäri- ja kontoritöö, psühholoogia, tööoskused.
Koolitamise kogemus: 2002 – k.a.